Sprawy Sądowe

Oddalenie apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla klientki Kancelarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niekorzystną decyzję wobec klientki Kancelarii, uznając, że jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w danym okresie.

Klientka kancelarii nie zgodziła się z decyzją ZUS domagając się jej zmiany i ustalenia, że podlegała wskazanym ubezpieczeniom w podanym okresie. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że klientka jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie wskazanym w decyzji ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odwołał się od powyższego wyroku do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację jako bezzasadną przyznając słuszność wyrokowi wydanemu przez Sąd pierwszej instancji.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek a brak zysku z działalności – podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego