Zasądzenie zwrotu z umowy pożyczki na rzecz Klienta Kancelarii

Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze sądowym, w którym domagał się od pozwanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku 137.630 zł tytułem spłaty udzielonych pożyczek. Pożyczki były udzielone Stowarzyszeniu, które zostało przejęte przez pozwaną Spółkę. Na mocy wydanego wyroku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku została zobowiązana do zwrotu przedmiotu pożyczek.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o spłatę udzielonych pożyczek - strona 1 Wyrok w sprawie o spłatę udzielonych pożyczek - strona 2