Wyrok zasądzający 150 tys. zł w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Zapadł korzystny wyrok w prowadzonej przez kancelarię sprawie o należności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sprawa toczyła się w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sąd przyznał trzem powodom, pracownikom ochrony reprezentowanym przez kancelarię kwotę w wysokości łącznie prawie 150 tys. zł (148.741,93) tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Klienci zatrudnieni byli przez pozwaną spółkę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownik ochrony – konwojent. W ramach powierzonych obowiązków wykonywali czynności konwojowania wartości pieniężnych oraz ochrony osób i ruchomości, co prowadziło do przekroczeń ustalonych przez przepisy prawa norm czasu pracy. Jednocześnie zawierali umowy zlecenia z siostrzaną spółką wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej, na podstawie których świadczyli analogiczną pracę do tej wykonywanej na podstawie umowy o pracę. W czasie wykonywanych czynności nie sposób było odróżnić, czy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, zakres obowiązków i sposób ich wykonywania w każdym przypadku odpowiadał obowiązkom wynikającym z umowy o pracę.

To już kolejna wygrana sprawa przez pracowników ochrony o należne wynagrodzenie.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony - konwojentów pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie - strona 1 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony - konwojentów pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie - strona 2 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony - konwojentów pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie - strona 3 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony - konwojentów pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie - strona 4