Sąd wydał nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Kancelaria reprezentując sześciu klientów pozwała Spółkę z Warszawy o zapłatę łącznie 211 tys. zł. tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Spółki.

Poniżej zamieszczamy nakaz zapłaty w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 3 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 4 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 5 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 6 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 7 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 8 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 9 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 10 Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 11