Sprawy Sądowe

Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi

Kancelaria reprezentowała Klienta w procesie, w którym domagał się należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz przysługującego mu dodatku za noclegi. Klient Kancelarii był zatrudniony w pozwanej firmie na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego w transporcie krajowym. Niejednokrotnie wykonywana praca przekraczała normy czasu pracy oraz wymagała korzystania z noclegu, który odbywał się w kabinie samochodu z powodu braku zapewnienia przez pracodawcę noclegu w hotelu.

Sąd Rejonowy w Chełmie po zapoznaniu się z zeznaniami świadków oraz po analizie przedstawionych dokumentów uznał, że powodowi należy się wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe, a także diety i ryczałt za noclegi. W wydanym wyroku zasądził z tego tytułu łącznie 97 tys. zł na rzecz Klienta Kancelarii.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna. Na temat zwrotu kosztów za noclegi piszemy na blogu w artykule: Ryczałt za noclegi dla kierowców w transporcie krajowym samochodu o masie ciężaru powyżej 3,5 tony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 1 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 2 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 3 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 4 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 5 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 6 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 7 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 8 Wyrok w sprawie o pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi - strona 9