Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Klient Kancelarii odwołał się od decyzji ZUS-u, w której odmówiono mu prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał ogólny staż pracy w wymiarze 24 lat i 6 miesięcy nie zaliczając do tego okresu stażu pracy w gospodarstwie rolnym. Natomiast z tytułu pracy w warunkach szczególnych ZUS nie zaliczył Klientowi żadnego okresu zatrudnienia. W toku postępowania Kancelaria udowodniła, że Klient przepracował wymagany okres 15 lat w szczególnych warunkach jako traktorzysta, oraz ma wymagany ogólny staż 25 lat ponieważ pracował na roli.

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi Kancelarii prawo do emerytury.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w artykule: Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych