Sprawy Sądowe

Ustalenie prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której odmówił Klientowi Kancelarii prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Decyzja została wydana na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS, która stwierdziła, że wnioskodawca jest zdolny do wykonywania pracy. Klient Kancelarii odwołał się od powyższej decyzji powołując się na okoliczności dotyczące stanu jego zdrowia. W toku sprawy Kancelaria udowodniła, że dolegliwości Klienta potwierdzone dokumentacją medyczną nie pozwalają na pracę na stanowisku elektromontera, biorąc pod uwagę zakres czynności wykonywany na tym stanowisku.

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok ustalający prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy