Sprawy Sądowe

Wyrok uchylający karę nagany nałożoną na Klienta Kancelarii

Klient Kancelarii wniósł pozew do Sądu przeciwko Spółce, w której był zatrudniony żądając uchylenia zastosowanej wobec niego kary porządkowej nagany. Pracodawca wymierzył karę nagany za dopuszczenie się naruszenia pracowniczego - niewykonanie polecenia przełożonego dotyczącego organizacji i porządku w procesie pracy. Klient wniósł sprzeciw do pracodawcy, tłumacząc iż polecenie nie zostało wydane bezpośrednio przez przełożonego tylko przekazane przez osoby nieuprawnione do wydawania poleceń. Pracodawca odrzucił sprzeciw podtrzymując decyzję o ukaraniu i w związku z tym sprawa trafiła do sądu.

Po przeanalizowaniu ustalonych w toku procesu okoliczności Sąd Rejonowy w Lublinie uchylił karę nagany nałożoną na Klienta Kancelarii.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika - podstawy do zastosowania kary porządkowej - procedura. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok uchylający karę nagany nałożoną na Klienta Kancelarii