Sąd oddalił apelację pozwanej Spółki od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika odwołała się od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klientki Kancelarii. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Sprawa dotyczyła odszkodowania w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę i z tego tytułu Sąd orzekł kwotę 12 tys. zł na rzecz Klientki reprezentowanej przez Kancelarię. Sąd drugiej instancji po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację pozwanej Spółki od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii