Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowych

Obrazek na blogu w artykule na temat prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowych

Z zagadnieniem tym łączy się pojęcie odbywania podróży służbowej. A w zasadnie nietypowej podróży służbowej i prawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu codziennego odbywania takiej podróży przez przedstawicieli handlowych, dla których miejscem pracy jest samochód służbowy, a biurem dom. Powstaje tu zagadnienie, od jakich chwili taki pracownik rozpoczyna świadczenie pracy, a więc z momentem przyjazdu do pierwszego klienta, czy też od chwili wyjazdu z pod domu w celu wykonywania pracy.

Kiedy podróż służbowa przedstawicieli handlowych może być traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych?

Istotnym jest, że zgodnie z przepisami prawa pracy oraz utrwaloną linią interpretacyjną, która w zasadzie nie jest kwestionowana przez prawników prawa pracy, z nadgodzinami będziemy mieli do czynienia tylko w przypadku odbywania podróży służbowej, w ramach której świadczona jest praca, a więc na przykład w przypadku osoby kierującej pojazdem, która dowozi na miejsce wykonywania pracy innych pracowników.

Niemniej w przypadku przedstawicieli handlowych nie będziemy mieli jednak do czynienia z typową podróżą służbową, gdyż oni odbywają tak zwaną nietypową podróż służbową. Cechuje się ona permanentnym przemieszczaniem, z jednego do drugiego miejsca i wiąże się poniekąd z "ruchomym" miejscem świadczenia pracy. W konsekwencji cały okres wykonywania czynności przez takiego pracownika, należy zaliczyć do czasu pracy i niejednokrotnie z tego tytułu dojdzie do powstania prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla przedstawicieli handlowych. Taki kierunek orzeczniczy zaproponowany między innymi, w wyroku z dnia 27 stycznia 2009 r., II PK 140/08, akceptowany jest przez Lubelski Sąd Pracy, czego dowodem są wyroki zasądzające w takich sprawach.

Cały okres wykonywania czynności przez przedstawicieli handlowych, należy zaliczyć do czasu pracy i niejednokrotnie z tego tytułu dojdzie do powstania prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Autor: Radca prawny Daniel Paul