Blog

«
1
2
3
4
5
6
7

Utrata zaufania jako przyczyna uzasadniająca zwolnienie pracownika

Obrazek z tematu Utrata zaufania jako przyczyna uzasadniająca zwolnienie pracownikaPracodawca zatrudniając pracownika i powierzając mu do wykonywania obowiązki związane niejednokrotnie z dysponowaniem swoim mieniem musi obdarzyć go pewną dozą zaufania. Powstaje jednak pytanie, czy utrata przez pracownika zaufania pracodawcy może stanowić uzasadnioną przyczynę do zwolnienia z pracy?


Czytaj >

Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy z ustawy

Obrazek z tematu Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy z ustawyOdprawa jest podstawowym uprawnieniem przysługującym pracownikowi z racji utraty zatrudnienia wskutek wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Nasuwa się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy stosunek pracy rozwiązał się z uwagi na odmowę przyjęcia przez pracownika określonych w wypowiedzeniu nowych warunków zatrudnienia.


Czytaj >

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia

Obrazek z tematu Kryteria doboru pracowników do zwolnieniaDla pracodawcy, który dokonuje zwolnień pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony z przyczyn organizacyjnych niedotyczących pracownika) istotne jest to jak prawidłowo wskazać przyczynę takiego wypowiedzenia. Powinna być ona bowiem nie tylko prawdziwa, ale także konkretna (prawidłowo sformułowana), tylko bowiem taka spełniać będzie wymagania wynikające z art. 30 § 4 k.p.


Czytaj >

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia w świetle art. 84 Kodeksu pracy

Obrazek z tematu Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia w świetle art. 84 Kodeksu pracyWynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy. Polskie prawo pracy zawiera szereg przepisów, których celem jest ochrona prawa pracownika do wynagrodzenia. Jednym z nich jest określony w art. 84 Kodeksu pracy zakaz jego zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę.


Czytaj >

Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowych

Obrazek z tematu Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowychZgodnie z normą art. 128 k.p. prawo do wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych wymaga pozostawania w dyspozycji, jaką jest fizyczna obecność w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Co w przypadku odbywania podróży służbowej?


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7