Blog

«
1
2
3
4
5
6
7

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia w świetle art. 84 Kodeksu pracy

Obrazek z tematu Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia w świetle art. 84 Kodeksu pracyWynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy. Polskie prawo pracy zawiera szereg przepisów, których celem jest ochrona prawa pracownika do wynagrodzenia. Jednym z nich jest określony w art. 84 Kodeksu pracy zakaz jego zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę.


Czytaj >

Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowych

Obrazek z tematu Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowychZgodnie z normą art. 128 k.p. prawo do wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych wymaga pozostawania w dyspozycji, jaką jest fizyczna obecność w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Co w przypadku odbywania podróży służbowej?


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7