Sąd Rejonowy w Chełmie oddalił powództwo przeciwko Zespołowi Szkół

W sprawie, w której zapadł poniższy wyrok Kancelaria reprezentowała Zespół Szkół przeciwko którym został wniesiony pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Powódką była nauczycielka dyplomowana zatrudniona na podstawie mianowania. Pozwana Szkoła rozwiązała z nią umowę o pracę za dwumiesięcznym wypowiedzeniem. Jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę zostały wskazane zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby godzin uniemożliwiające dalsze zatrudnienie. Powódka uważała podaną przyczynę za nieprawdziwą i złożonym pozwem domagała się przywrócenia do pracy. Sąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy po rozpoznaniu sprawy oddalił powództwo.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne oddalający powództwo