Sprawy Sądowe

Wyrok oddalający apelację i zasądzający łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Wydanym wyrokiem w sprawie odwoławczej zakończył się spór Klienta Kancelarii z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej o przywrócenie do pracy. Łącznie z wyrokiem Sądu pierwszej instancji na rzecz Klienta Kancelarii zostało zasądzonych 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy co jest jedną z najwyższych kwot przyznanych przez Lubelski Sąd Pracy.

W sprawie przed Sądem Rejonowym w Lublinie Kancelaria reprezentowała zwolnionego dyscyplinarnie chronionego kierownika oddziału wnosząc pozew przeciwko Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd wydanym wyrokiem przywrócił powoda do pracy w Centrum na poprzednich warunkach pracy i płacy oraz zasądził kwotę 508 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Wyrok Sądu pierwszej instancji zamieszczaliśmy w temacie: Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Pozwane Centrum wniosło apelację od wyroku Sądu pracy pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację oraz zasądził na rzecz Klienta Kancelarii dodatkowo kwotę 250 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przez kolejny okres.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację i zasądzający łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - strona 1 Wyrok oddalający apelację i zasądzający łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - strona 2