Korzystny wyrok nakazujący pozwanym opuszczenie lokalu mieszkalnego

Klient złożył pozew do sądu cywilnego wnosząc o nakazanie pozwanym opuszczenie i opróżnienie ze wszystkich rzeczy będących ich własnością lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. W 2020 roku zawarł z pozwanymi umowę najmu mieszkania na czas oznaczony - do połowy 2021 roku. Po wygaśnięciu stosunku najmu między stronami pozwani wciąż zajmowali lokal mieszkalny przez co klient nie mógł w pełni realizować swojego prawa własności. Dodatkowo nie płacili należności za czynsz i opłat związanych z eksploatacją mieszkania oraz uniemożliwiali wejście powodowi do lokalu w celu sprawdzenia jego stanu technicznego.

Klient podejmował próby polubownego rozwiązania sporu wielokrotnie wzywając pozwanych do uregulowania zaległych faktur i opuszczenia lokalu jednak bez efektów. Złożył również pozew o uregulowanie opłat za najem, w tym rachunków. Jako właściciel nieruchomości, powinien mieć możliwość w sposób swobodny korzystać z lokalu oraz decydować o jego losie.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydanym wyrokiem nakazał pozwanym opróżnienie ze wszystkich rzeczy będących ich własnością, opuszczenie lokalu mieszkalnego i wydanie go powodowi.


Wyrok nakazujący pozwanym opuszczanie lokalu mieszkalnego - strona 1 Wyrok nakazujący pozwanym opuszczanie lokalu mieszkalnego - strona 2