Zmiana zaskarżonej decyzji i ustalenie kapitału początkowego przy uwzględnieniu wyższego wynagrodzenia

ZUS wydaną decyzją odmówił klientce ponownego ustalenia kapitału początkowego, uzasadniając, iż wnioskodawczyni nie przedłożyła żadnych nowych dowodów mających wpływ na jego wysokość. Klientka złożyła odwołanie od decyzji, domagając się obliczenia kapitału początkowego z uwzględnieniem rzeczywistych wynagrodzeń z lat 1974 - 1978.

Wnioskodawczyni we wskazanym okresie pracowała w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie w Zakładzie Montażu Ciągników, na stanowisku robotnika rozdzielni, w pełnym wymiarze pracy, pracując również często w soboty. Wysokość wynagrodzenia w Zakładach zależała od zaliczenia do właściwej grupy zaszeregowania. W momencie ustania stosunku pracy wynagrodzenie klientki było ustalone w VI stawce zaszeregowania i wynosiło 13,00 zł za godzinę. Z okresu zatrudnienia w Zakładach Mechanicznych „Ursus” nie zachowała się jakakolwiek dokumentacja płacowa.

Sąd ze względu na braki w dokumentacji dotyczącej płac nie uwzględnił wszystkich żądań klientki jednak zmienił częściowo zaskarżoną decyzje ZUS-u co zwiększyło wysokość kapitału początkowego względem wartości wyliczonej wstępnie przez organ rentowy.

Więcej informacji

Więcej na temat kapitału początkowego w artykule: Wysokość kapitału początkowego a wysokość emerytury.


WYrok zmieniający częściowo zaskarżoną decyzję i ustalenie kapitału początkowego przy uwzględnieniu wyższego wynagrodzenia