Złożenie pozwu rozwodowego i uzyskanie wyroku rozwiązującego małżeństwo klienta

Kancelaria na zlecenie klienta sporządziła pozew rozwodowy wnoszący o rozwiązanie małżeństwa oraz uregulowanie kwestii dotyczących małoletnich dzieci: kontaktów, alimentów, miejsca zamieszkania dzieci oraz powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Klient zdecydował się wnieść pozew rozwodowy gdyż jego małżeństwo od kilkunastu miesięcy nie układało się, strony nie mieszkali razem. Małżonkowie współpracowali ze sobą jedynie w sprawach dotyczących dzieci. W tym okresie zanikły między stronami łącznie wszystkie więzi – emocjonalna, fizyczna i gospodarcza, strony nie widzą już możliwości powrotu do wspólnego życia.

Strony zgodziły się na mediacje, które po paru spotkaniach zakończyły się porozumieniem ustalającym zgodne stanowisko w sprawie rozwodu w tym alimentów od ojca w wysokości 550 zł na dziecko. Sąd Okręgowy w Lublinie rozwiązał przez rozwód małżeństwo klienta powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom, zobowiązując obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania wspólnych małoletnich dzieci, ustalając alimenty oraz kontakty powoda z dziećmi.


Wyrok rozwiązujący małżeństwo klienta - strona 1 Wyrok rozwiązujący małżeństwo klienta - strona 2