Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna

W każdym zawodzie zdarzają się sytuacje gdy pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki w godzinach nadliczbowych. Jest to ich obowiązkiem, który może być realizowany na szczególne potrzeby pracodawcy. Jednak co do zasady musi być on odpowiednio nagrodzony zgodnie z określonymi w kodeksie pracy zasadami.

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik za nadgodziny?

Art. 151 Kodeksu pracy wyraźnie pokazuje, że obowiązki wykonywane ponad wyznaczone normy czasu pracy powinny stanowić dodatek w postaci 100% lub 50% wynagrodzenia. 100% przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy obowiązki wykonywane są w dni wolne od pracy, w nocy, a także w dni wolne otrzymane za przepracowaną niedzielę, święta lub przy przekroczeniu średniotygodniowym. Natomiast 50% przysługuje co do zasady w pozostałych przypadkach.

Jak dochodzić należnych roszczeń za pracę w godzinach nadliczbowych?

Należy pamiętać, że tego rodzaju roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w ciągu trzech lat, od chwili ich wymagalności, czyli gdy winny być zapłacone. Dlatego warto starać się o ich wypłacenie jak najszybciej. W takiej sytuacji warto gromadzić dowody w tym świadków, w postaci innych osób którzy potwierdzą, że danego dnia rzeczywiście pracowaliśmy w godzinach nadliczbowych. Dobrym rozwiązaniem jest również robienie precyzyjnej prywatnej ewidencji czasu pracy.

Przykładowy wyrok w prowadzonej przez kancelarię sprawie sądowej dot. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Sprawa 40 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi

Więcej informacji dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konkretnych grup zawodowych zamieszczamy w artykułach na Blogu, m.in. w tematach: