Sprawy Sądowe

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, w którym przywrócił klienta Kancelarii do pracy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. Od pozwanego Centrum na rzecz powoda została również zasądzona kwota w wysokości 508 tys. złotych (508890,28), tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy