Ugoda w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Klient kancelarii pozwał Pracodawcę domagając się przywrócenia do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Na rozprawie strony sporu zawarły ugodę przed sądem, na mocy której pozwany Pracodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Klienta Kancelarii odszkodowania.

Więcej informacjiWięcej w temacie:Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.


Protokół z rozprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - 1 strona Protokół z rozprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - 2 strona Protokół z rozprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - 3 strona Protokół z rozprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - 4 strona