Sprawy Sądowe

Wyrok przywracający do pracy i zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Klient Kancelarii był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pracownik ochrony-konwojent. Po rozwiązaniu przez Pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Kancelaria złożyła pozew przeciwko Spółce domagając się przywrócenia Klienta do pracy i zasądzenie odszkodowania za okres pozostawania bez pracy. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził o przywrócenie Klienta Kancelarii do pracy oraz kwotę 60 375 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Niezasadna dyscyplinarka dla chronionego związkowca.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy - strona 1 Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy - strona 2