Sprawy Sądowe

Sąd zmienił decyzję ZUS-u przyznając Klientce Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego

Klientka Kancelarii nie zgadzając się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. odmowy przyznania zasiłku chorobowego odwołała się do sądu. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydanym wyroku zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając wnioskodawczyni prawo do zasiłku chorobowego.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Prawo do zasiłku chorobowego – nieumyślne niestawiennictwo na termin badania stanowiącego kontrolę przez lekarza orzecznika ZUS. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Utrata prawa do zasiłku chorobowego - odwołanie do sądu.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o prawo do zasiłku chorobowego - strona 1 Wyrok w sprawie o prawo do zasiłku chorobowego - strona 2