Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur

Klient Kancelarii - przedsiębiorca pozwał Spółkę z Warszawy (dla której świadczył usługi) o uregulowanie niezapłaconych faktur. Faktury dotyczyły realizacji usług transportowych poza granicami kraju. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy nakazał pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie by zapłaciła 40 tys. zł Klientowi Kancelarii.

Poniżej zamieszczamy nakaz zapłaty w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur