Sprawy Sądowe

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sprawa dotyczyła zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, Klienci reprezentowani przez Kancelarię domagali się z tego tytułu w sumie 60 tys. zł. Sąd pierwszej instancji zasądził niecałe 2 tys. zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz jednego z powodów. Kancelaria wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej Spółki łącznie 60 tys. zł na rzecz Klientów Kancelarii.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Poniżej zamieszczamy odpis wyroku dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok uwzględniający apelację Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok uwzględniający apelację Kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2