Sprawy Sądowe

Oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta Kancelarii ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury. Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji, w której ZUS odmówił powodowi prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi Kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Emerytura w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok orzekający oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury