Sprawy Sądowe

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa

Klient kancelarii był zatrudniony na stanowisku kierowcy na trasach międzynarodowych, został zwolniony. Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (Kodeks Pracy art. 52, określane często jako zwolnienie dyscyplinarne). Klient uważając, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów odwołał się do sądu pracy. Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział IV Pracy zasądził od pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz powoda 27 445,15 zł tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa.

Więcej informacjiWięcej w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.


Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa - strona 1 Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa - strona 2