Sprawy Sądowe

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa

Klient Kancelarii był zatrudniony na stanowisku kierowcy na trasach międzynarodowych, został zwolniony, Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Klient Kancelarii uważając, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów odwołał się do Sądu Pracy. Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział IV Pracy zasądził od pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz powoda 27 445,15 zł tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa - strona 1 Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa - strona 2