Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Klient korzystając z usług kancelarii pozwał spółkę z siedzibą we Wrocławiu, w której był zatrudniony na stanowisku Regionalny kierownik sprzedaży o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził od pozwanej Spółki na rzecz powoda kwotę 48 733,78 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Więcej informacjiWięcej w temacie: Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna.


Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2