Sprawy Sądowe

Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Klient Kancelarii pozwał spółkę NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której był zatrudniony na stanowisku Regionalny Kierownik Sprzedaży o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził od pozwanej Spółki kwotę 48 733,78 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2