Sąd stwierdził nabycie spadku dla Klientek Kancelarii

Klientki za pośrednictwem Kancelarii złożyły do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Bliski zmarły nie sporządził testamentu, spadkobierczynie chciały formalnie potwierdzić prawa do spadku po zmarłym. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w wydanym postanowieniu stwierdził, że spadek nabyły w równej części, żona i córki zmarłego.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku