Sprawy Sądowe

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił wyższą wysokość emerytury uwzględniając większy kapitał początkowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył Klientowi Kancelarii wysokość kapitału początkowego oraz ustalił wysokość emerytury na ok. 2 tys. zł. Klient Kancelarii złożył odwołanie od decyzji ZUS-u wnosząc o zmianę w części dotyczącej wysokości kapitału początkowego. Uzasadniał, że ZUS przyjął niewłaściwe wynagrodzenie zasadnicze z lat z początku kariery. Wysokość zarobków powoda w okresie spornym była wyższa niż ta w przyjętych obliczeniach ZUS-u. Uwzględnienie wyższych zarobków skutkuje zwiększeniem wartości kapitału początkowego, a tym samym zwiększeniem wysokości emerytury w porównaniu do emerytury obliczonej w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił Klientowi Kancelarii wysokość emerytury na kwotę 2567,71 złotych.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Wysokość kapitału początkowego a wysokość emerytury.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalający wyższą wysokość emerytury uwzględniając większy kapitał początkowy