Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
11
12
13
14
»

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz Klienta reprezentowanego przez kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty 32 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji KRUS-u i przyznanie prawa do emerytury rolniczej

Klientka kancelarii odwołała się od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego domagając się uwzględnienia do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał naszej Klientce prawo do emerytury rolniczej.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klienta kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klienta kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Klient kancelarii zaskarżył niekorzystną decyzję ZUS-u nie zgadzając się z ustalonymi wysokościami podstawy wymiaru składek. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ustalając korzystniejsze dla naszego Klienta podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok zasądzający łącznie prawie 34 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 34 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych we wskazanym okresie. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził łącznie prawie 34 tys. złotych dla naszego Klienta od pozwanej spółki cywilnej, w której był zatrudniony.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki KCM sp. z o. o. przeciwko naszemu Klientowi

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. przeciwko naszemu Klientowi

Spółka zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała Klienta kancelarii o zwrot należności w wysokości 9 tys. zł otrzymanych z tytułu umowy zlecenia. Pozwany zatrudniony był jako konwojent w siostrzanej spółce. Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Ugoda w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych

Na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Lublinie z powództwa Klientki kancelarii w sporze na tle ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych strony sporu zawarły ugodę. Na mocy ugody powódka uzyskała kwotę 5,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.


Czytaj >

Nakaz zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powoda reprezentowanego przez kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty 9 tys. złotych tytułem wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Czytaj >

Oddalenie powództwa spółki z Warszawy o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenie powództwa spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. o zapłatę

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożony przeciwko naszemu Klientowi, wzywający do zapłaty 37 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pozwany był zatrudniony.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę tytułem odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia

Troje Klientów kancelarii pozwało Spółkę Akcyjną z Wrocławia o zapłatę odszkodowania za zwolnienie z pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz powodów łącznie 61 tys. zł odszkodowania za złamanie gwarancji zatrudnienia.


Czytaj >

Wyrok zaoczny orzekający separację małżeństwa Klienta kancelarii z winy pozwanej

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zaocznego orzekający separację małżeństwa Klienta kancelarii z winy pozwanej

W Sądzie Okręgowym w Lublinie w Wydziale Cywilnym Rodzinnym odbyła się sprawa z powództwa Klienta kancelarii o separację. Sąd w wydanym wyroku zaocznym orzekł separację małżeństwa Klienta kancelarii z winy pozwanej.


Czytaj >

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego

Klientka kancelarii wniosła przeciwko Spółce Akcyjnej Hortico we Wrocławiu pozew o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę na skutek niezachowania gwarancji zatrudnienia. Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził z tego tytułu 39 tys. złotych odszkodowania dla naszej Klientki.


Czytaj >

Sąd wydał nakaz zapłaty za niezapłacone faktury

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty za niezapłacone faktury

Spółka reprezentowana przez kancelarię wniosła pozew o zapłatę przeciwko firmie, która nie wywiązała się z opłat w terminie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nakazał pozwanej firmie, by zapłaciła reprezentowanej spółce kwotę 29 tys. zł za nieuregulowane faktury.


Czytaj >
«
1
...
11
12
13
14
»