Sprawy Sądowe

Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Kancelaria reprezentowała Klienta w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód był zatrudniony w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownik ochrony - konwojent. W ramach powierzonych obowiązków dokonywał czynności konwojowania wartości oraz szeroko rozumianej ochrony osób i nieruchomości co niejednokrotnie prowadziło do przekroczeń ustalonych przez przepisy prawa norm czasu pracy. Jednocześnie zawarł z siostrzaną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej umowę zlecenie na podstawie której świadczył analogiczną pracę co na podstawie umowy o pracę.

Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klienta Kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2