Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracownika ochrony

Kancelaria reprezentowała Klienta w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownik ochrony - konwojent w spółce z Warszawy świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia. W okresie zatrudnienia na umowę o pracę Klient zawierał umowy zlecenia z spółką należąca do tej samej grupy kapitałowej wykonując analogiczne czynności związane z transportem wartości pieniężnych, obsługą, i serwisowaniem bankomatów.

Sąd uznał czas pracy przepracowany przez powoda w ramach umów zlecenia dla siostrzanej spółki za przekroczenie nominalnego czasu pracy wynikającego z łączącego go z pozwaną spółką stosunku pracy co stanowi o pracy w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej spółki na rzecz Klienta kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2