Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty dotyczącego należności z tytułu czynszu najmu

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała sądowy nakaz zapłaty na kwotę 3 tys. złotych. Roszczenia Klienta dotyczyły należności z tytułu czynszu najmu, których nie uregulował pozwany. Mimo wcześniejszych paru prób pisemnego wezwania do zapłaty, powód nie odzyskał kwoty zaległego czynszu.

Poniżej zamieszczamy nakaz zapłaty w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Nakaz zapłaty dotyczący należności z tytułu czynszu najmu