Sprawy Sądowe

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację powoda od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii

Kancelaria reprezentowała Klientkę pozwaną przez pracodawcę o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo Izby. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych. Powód wniósł apelację od powyższego wyroku do Sądu drugiej instancji.

Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego oddalił apelację.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację powoda od wyroku korzystnego dla Klientki Kancelarii