Sprawy Sądowe

Sąd drugiej instancji oddalił apelację od wyroku przywracającego Klienta Kancelarii do pracy

Sąd Rejonowy w Lublinie wydał korzystny wyrok przywracający Klienta Kancelarii do pracy. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok przywracający do pracy i zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pozwana Spółka złożyła apelację od powyższego wyroku do Sądu drugiej instancji.

Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki zasądzając 20 tys. zł tytułem wynagrodzenia za dalszy czas pozostawania bez pracy dla Klienta Kancelarii.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację od wyroku przywracającego Klienta Kancelarii do pracy - strona 1 Wyrok oddalający apelację od wyroku przywracającego Klienta Kancelarii do pracy - strona 2