Sprawy Sądowe

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki Kancelarii

Klientka Kancelarii złożyła do Sądu Pracy pozew przeciwko Starostwu Powiatowemu w Świdniku domagając się przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy, dopuszczenia do pracy i wynagrodzenia. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy orzekł przywrócenie Klientki Kancelarii do pracy oraz zasądził od pozwanego 66 697,60 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemu – rozwiązanie umowy – przywrócenie i wynagrodzenie za cały okres pozostawania przez pracy. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy