Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązujący pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami

Klient pełniąc funkcję Dyrektora Biura Związku popadł w konflikt z Prezesem Związku. Prezes wystosował list otwarty wysyłając go do członków Związku oraz zamieszczając na stronie internetowej Związku, w którym zniesławił Klienta oraz zawarł nieprawdziwe informacje dotyczące jego pracy jako Dyrektora. Klient zwracał się do Prezesa by zamieścił wyjaśnienia dotyczące zarzutów, jednak bez rezultatu.

Kancelaria wniosła pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych i zapłatę domagając się zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami na stronie internetowej Związku.

Sąd Okręgowy w Lublinie zobowiązał pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami na stronie Związku oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda częściowy zwrot kosztów.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy na Blogu w artykule: Naruszenie dóbr osobistych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązujący pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami - strona 1 Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązujący pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami - strona 2