Sprawy Sądowe

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznający prawo do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientce Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury, przyznawanej pracownikom zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że wnioskodawczyni nie udowodniła co najmniej 15-letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. ZUS uznał 12 lat i 8 miesięcy okresu pracy w warunkach szczególnych, natomiast nie uwzględnił 2,5 rocznego okresu zatrudnienia w drukarni na stanowisku łączonym introligator przemysłowy i magazynier, ponieważ w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach były wymienione dwa stanowiska pracy: introligator przemysłowy i magazynier, bez podania okresów, w jakich wnioskodawczyni pracowała na danych stanowiskach oraz czy praca na danym stanowisku była wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.

Klientka reprezentowana przez Kancelarię złożyła odwołanie od powyżej decyzji ZUS-u, nie zgadzając się z zawartym w niej rozstrzygnięciem. Wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie prawa do emerytury. Wskazała, iż oprócz okresu pracy w warunkach szczególnych uznanego przez organ rentowy, pracowała w warunkach szczególnych w zakwestionowanym przez organ rentowy okresie, będąc zatrudnioną w drukarni, co daje łącznie ponad 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Świadkowie zgłoszeni do sprawy zeznali, że praca Klientki w spornym okresie w przeważającej większości polegała na wykonywaniu obowiązków introligatorskich, a prowadzenie magazynu było dodatkowym zadaniem równorzędnie wykonywanym i łączonym z innymi obowiązkami. Na podstawie zeznań Klientki, świadków oraz dowodów z wskazanych dokumentów Sąd ustalił, że w spornym okresie Klientka pracowała w warunkach szczególnych, wykonując prace introligatora przemysłowego, które wskazane są w wykazie A rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku jako Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach. Doliczając 2,5 letni okres sporny do uwzględnionego przez organ rentowy okresu 12 lat i 8 miesięcy otrzymamy wymagany wymiar 15 lat okresu pracy w warunkach szczególnych. Tym samym wnioskodawczyni spełniała wszystkie przesłanki do przyznania emerytury wcześniejszej.

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za zasadne i ustalił Klientce Kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazyniera.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznający prawo do wcześniejszej emerytury