Uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicie

Klienci Kancelarii planowali podział posiadanych działek, by móc zamienić grunty rolne w działki budowlane oraz wytyczyć drogę wewnętrzną. Współwłaścicielką działek była osoba ubezwłasnowolniona - pozbawiona czynności prawnych, która odziedziczyła w ułamkowej części nieruchomości.

By móc swobodnie dysponować działkami uwzględnionymi w projekcie, Klienci postanowili zamienić się udziałami z ubezwłasnowolnioną współwłaścicielką oferując inną pobliską działkę. By móc tego dokonać niezbędne było zezwolenie Sądu Opiekuńczego na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej w tym zakresie.

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich wydanym postanowieniem zezwolił opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej na dokonanie czynności prawnej polegającej na zamianie udziału w działkach.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie w sprawie o uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicie - strona 1 Postanowienie w sprawie o uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicie - strona 2