Ugoda przedsądowa przyznająca zadośćuczynienie związane z ustaniem stosunku pracy

Klientka pracująca jako księgowa otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Kancelaria w imieniu Klientki wniosła odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy wnosząc o przywrócenie do pracy. Po długim procesowaniu strony postępowania zawarły ugodę, na mocy której Klientka otrzymała 9 tys. zł zadośćuczynienia, związanego z ustaniem stosunku pracy.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Poniżej zamieszczamy protokół wraz z załącznikiem - ugodą przedsądową w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Protokół oraz ugoda przedsądowa przyznająca zadośćuczynienie związane z ustaniem stosunku pracy - strona 1 Protokół oraz ugoda przedsądowa przyznająca zadośćuczynienie związane z ustaniem stosunku pracy - strona 2 Protokół oraz ugoda przedsądowa przyznająca zadośćuczynienie związane z ustaniem stosunku pracy - strona 3