Zasądzenie na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Sprawa dotyczyła kolejnego powództwa o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Kancelaria na zlecenie sześciu pracowników ochrony-konwojentów pracujących w oddziale terenowym w Lublinie złożyła pozew przeciwko Spółce, w której byli zatrudnieni na umowę o pracę. Powodowie zawierali również umowy zlecenia z siostrzanymi spółkami pozwanej spółki działającymi w jednej grupie kapitałowej, na podstawie których świadczyli analogiczną pracę do pracy wykonywanej w oparciu o umowę o pracę. W ramach powierzonych obowiązków Klienci dokonywali czynności konwojowania wartości oraz szeroko rozumianej ochrony osób i ruchomości, co prowadziło do przekroczeń ustalonych przez przepisy prawa norm czasu pracy. W czasie wykonywanych czynności nie sposób było odróżnić, czy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy zlecenia.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził od pozwanej Spółki na rzecz sześciu Klientów Kancelarii łącznie 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych.


Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2 Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 3 Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 4 Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 5 Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 6 Wyrok zasądzający na rzecz pracowników ochrony-konwojentów 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 7