Wyrok zasądzający od pozwanego ojca alimenty na rzecz jego małoletniej córki

Kancelaria reprezentowała Klientkę - matkę małoletniej dziewczynki w sprawie o alimenty. Do sądu został złożony pozew przeciwko ojcu małoletniej o ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Pozwany nie pozostawał w związku małżeńskim z matką małoletniej, nie mieszkają razem. Małoletnia dziewczynka mieszka z mamą, która samodzielnie wychowuje i troszczy się o potrzeby córki.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich zasądził od pozwanego ojca na rzecz jego małoletniej córki kwotę po 1000 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Więcej informacji

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Alimenty na dziecko.


Wyrok zasądzający od pozwanego ojca alimenty na rzecz jego małoletniej córki