Złożenie pozwu i uzyskanie wyroku o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie

Klientka wniosła pozew o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Strony były małżeństwem przez 44 lata, mają dwoje pełnoletnich dzieci pracujących zawodowo. Pożycie małżeńskie stron nie układało się od samego początku, jednak powódka trwała w związku z uwagi na dobro dzieci. Strony od wielu lat nie mieszkali razem, nie prowadzili razem gospodarstwa domowego oraz nie utrzymywali kontaktów. Przestała istnieć między nimi jakakolwiek więź gospodarcza, fizyczna i uczuciowa. W przeszłości Sąd Rejonowy zniósł wspólność majątkową małżeńską między stronami a pozwany miał ustalony sądownie obowiązek alimentacyjny na dzieci.

Pozwany nie wyrażał zgody na rozwód z uwagi na liczne postępowania cywilne, które toczyły się z jego powództwa przeciwko żonie dotyczące kwestii majątkowych. Był skłonny wyrazić zgodę na rozwód wyłącznie z winy powódki. Na jednej z kolejnych rozpraw Strony doszły do porozumienia i zgodnie wnieśli o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i o wzajemne zniesienie kosztów procesu.

Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny wydanym wyrokiem rozwiązał małżeństwo klientki bez orzekania o winie.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje znajdują się w artykule: Prawo rodzinne: rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.


Wyrok rozwiązujący związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie