Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przez Sąd

Kontakty z dziećmi rodziców mogą, jednakże nie muszą być uregulowane. Dość często reguluje się je w ramach postępowania rozwodowego, choć nie jest to obligatoryjne, uregulowanie kontaktów nastąpić może również w toku odrębnego postępowania o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem można uregulować przed sądem rejonowym miejsca zamieszkania dziecka.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem może być złożony przez rodziców lub opiekunów dziecka. Może być również złożony przez każdą inną osobę, która chce uregulować swoje kontakty z dzieckiem np. dziadkowie, rodzeństwo czy dalsza rodzina.

W orzecznictwie sądowym problem kontaktów był nie raz analizowany np. o utrzymywaniu kontaktów dziadków z wnukami wypowiadał się Sąd Najwyższy w uchwale z 14 czerwca 1988 r. (III CZP 42/88, OSNCP 1989, nr 10, poz. 156). - Sąd Najwyższy w uchwale wyjaśnił, że dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci, motywując w następujący sposób: skoro rodzice mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra, to powinni dla pełnego rozwoju osobowości dziecka umożliwić mu kontaktowanie się z jego krewnymi przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko.

Kontakt z dzieckiem - jak sformułować żądanie?

Wnioskodawca jest obowiązany wskazać we wniosku jak chciałby, żeby te kontakty z dzieckiem zostały przez sąd uregulowane. Mogą być regulowane w sposób bezpośredni tj. kontakt osobisty z dzieckiem w miejscu lub poza miejscem zamieszkania dziecka, w określone dni i godziny np.: „wnioskodawca ma prawo widywać się z dzieckiem w każdy wtorek i piątek od zakończenia przez dziecko zajęć w szkole do godziny 18.00”. Dodatkowo we wniosku można uregulować również spotkania w okresie poszczególnych świąt jak również spotkania i wyjazdy z dzieckiem w okresie wakacyjnym czy też w okresie ferii, np.: „wnioskodawca ma prawo widywać się z dzieckiem w Święta Wielkanocy – w lata nieparzyste – w Wielką Sobotę od godziny 9.00 do godziny 15.00 w Wielkanoc, w lata parzyste – w Wielkanoc od godziny 15.00 do godziny 20.00 w Poniedziałek Wielkanocny”. Kontakt może być utrzymywany również w formie pośredniej tj. przez rozmowę telefoniczną, korespondencję, porozumiewanie się przez środki komunikacji elektronicznej np. przy użyciu telefonu czy komunikatorów takich jak Skype, Messenger, WhatsApp, Signal, itp.

Każdy z powyższych sposobów utrzymywania kontaktów może być uregulowany, tak aby kontakt ten służył zarówno dziecku i rodzicowi. Ustalając sposób wykonywania kontaktów można również ustalić kto ponosi koszty związane z podrożą i pobytem dziecka w trakcie kontaktu.

Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów można złożyć przed wszczęciem postępowania, a także w trakcie toczącego się już procesu. Złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów, oznacza że sąd wyda w tym zakresie postanowienie, z którego będzie wynikało, czy już w trakcie toczącego się postępowania, a przed wydaniem orzeczenia będzie przysługiwało rodzicowi, który złożył wniosek prawo do widywania się z dzieckiem w określone dni tygodnia.

Kiedy jest możliwa egzekucja kontaktów?

Nie każdy uczestnik będzie przestrzegał ustalonych zasad wykonywania kontaktów, wówczas można do sądu złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, tzw. wniosek o egzekucję kontaktów. Sąd uwzględniając wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku. Istnieje bowiem szansa, że uczestnik w takim wypadku będzie obawiał się zapłaty tej sumy i będzie przestrzegał zasad kontaktu.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani sporządzeniem wniosku o uregulowanie kontaktów i poprowadzeniem sprawy rodzinnej przez profesjonalnego pełnomocnika, zapraszam do umówienia spotkania w Kancelarii Radcy Prawnego Daniel Paul.