Sporządzanie dokumentacji wewnątrzfirmowej

Każde przedsiębiorstwo posiada obszerną dokumentację wewnątrzfirmową, która jest na bieżąco sporządzana przez wyznaczone do tego osoby. Do ich obowiązków należy również tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy, są nimi różnego rodzaju akty określające jakie prawa oraz obowiązki mają zatrudnione w danym przedsiębiorstwie osoby. Sporządzenie i szczegółowe określenie zakresu zadań jest bardzo ważne.

Co znajduje się w takiej dokumentacji wewnątrzfirmowej?

Najczęściej zawiera ona regulaminy, a także statuty oraz różnego rodzaju porozumienia zbiorowe. Wszystkie zgromadzone materiały podlegają hierarchizacji określonej przez ustawodawcę.

Przy sporządzaniu tego typu aktów warto wiedzieć, że porozumienia zbiorowe, a także regulaminy oraz statuty nie mogą być mniej korzystne dla zatrudnionej osoby niż przepisy kodeksu pracy.

Jakie są źródła prawa pracy?

Należy do nich konstytucja, ustawy, kodeksy, a także rozporządzenia i zarządzenia. Co więcej mogą być one również autonomiczne, wśród nich mogą znaleźć się akty zajmujące się regulacją stosunków między osobami zatrudnionymi. Akty te to między innymi układy zbiorowe oraz regulaminy.