Odprawa dla pracownika - pomoc prawna

Świadczenia, które przysługują pracownikowi w związku z rozwiązaniem współpracy zależą od okoliczności, w jakich doszło do rozwiązania. Prawo do otrzymania odprawy w ramach przepisów prawa powszechnego zostało określone w Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844).

Jak wygląda ona przy zwolnieniu grupowym, a jak przy indywidualnym?

W pierwszym przypadku wynagrodzenie należy się gdy zwolniona została indywidualnego rozwiązania umowy odprawa należy się w sytuacji, gdy do zwolnienia dochodzi z przyczyn od pracownika niezależnych.

Należy pamiętać, że jej wysokość jest zależna od długości stażu pracy im dłużej dana osoba wykonywała swoje obowiązki w firmie tym większy limit ustawowy otrzyma. Nie można zapominać równocześnie, iż wysokość odprawy może być zwiększana w drodze aktów wewnętrznych funkcjonujących u danego pracodawcy.

A co jeśli nie otrzymam odprawy mimo tego, że powinna zostać wypłacona?

Warto znać swoje prawa, ponieważ mogą okazać się niezwykle pomocne w niektórych sytuacjach. Jeśli odprawa dla pracownika nie została mu przekazana, najpóźniej z dniem rozwiązaniu umowy, winien on o to prawo wystąpić do sądu i żądać wypłaty w terminie nie dłuższym niż trzy lata.