Przygotowanie dokumentów

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem pism w zakresie sporów sądowych, wszelkich konfliktów przedsądowych o wielorakim charakterze, a także dokumentacji w ramach wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej osób fizycznych oraz osób prawnych, a także wielu innych podmiotów w tym dla związków zawodowych.

Usługi Kancelarii obejmują opiniowanie, analizę oraz sporządzanie umów, dokumentów oraz wielorakich pism, w szczególności:

 • opracowywanie i analizę dokumentów pod kątem prawidłowości ich zapisów oraz zgodności z prawem,
 • opracowywanie i analizę pism do urzędów, organów administracji państwowej, itd.,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie umów (ramowych i o współpracy, o pracę, zlecenia, o dzieło, agencyjnych, o zachowaniu poufności, najmu),
 • wypełnianie formularzy KRS,
 • sporządzanie pism oraz wezwań przedsądowych, m.in. do zapłaty, do podjęcia bądź zaprzestania określonych zachowań,
 • opracowywanie pism w zakresie dochodzenia roszczeń,
 • sporządzanie zawiadomień oraz wniosków do Prokuratury,
 • sporządzanie skarg oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sporządzanie odwołań od decyzji jednostek administracji publicznej,
 • opracowywanie pism w ramach prawa ubezpieczeń społecznych
 • i inne.

Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Daniel Paul & Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu, opracowywaniu, analizie i opiniowaniu pism oraz dokumentów. Pomoc prawników w zakresie sporządzania dokumentacji przyspiesza proces załatwienia sprawy i pozwala na uniknięcie ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji.