Spory sądowe

Zaistnienie sporu oraz brak jego polubownego zakończenia niejednokrotnie powoduje skierowanie sprawy do sądu. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalistów, a dzięki temu uniknąć błędów na etapie przygotowania sprawy bądź doboru roszczeń zawartych w początkowych pismach.

Uwaga!
Nie wszystkie błędy wynikające z samodzielnych prób prowadzenia sporu sądowego bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika da się naprawić w toku postępowania.

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Paul & Wspólnicy specjalizuje się w sporach sądowych zapewniając kompleksową opiekę od początku zaistnienia sporu po jego zakończenie we wszystkich instancjach. Toteż, począwszy od wstępnej analizy sprawy, poprzez ustalenie dostępnych rozwiązań, czy też dokonanie oceny ryzyka i zgromadzenie materiału dowodowego po reprezentowanie przed sądem, zapewniając przy tym minimalny udział klienta w procesie oraz transparentność przebiegu i wyniku sporu.

Kancelaria w ramach prowadzenia sporu sądowego świadczy usługi, kolejno:

  • podjęcie próby polubownego zakończenia sporu,
  • sporządzenie pisma inicjującego postępowanie sądowe oraz pism procesowych przy wnikliwie opracowanej strategii procesowej,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym na wszystkich etapach we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie w toku negocjacji polubownych, jak również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • uzyskanie korzystnego orzeczenia końcowego,
  • ewentualnie, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.
  • Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spadkowego, reprezentując zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.