Negocjacje

Kancelaria oferuje wsparcie i pomoc klientom w prowadzonych negocjacjach oraz mediacjach reprezentując interesy klientów w sposób profesjonalny z zapewnieniem wysokiej jakości usług w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dogłębną znajomość prawa. Nasi prawnicy w obrębie negocjacji i mediacji specjalizują się w szczególności w reprezentowaniu klienta w negocjacjach biznesowych oraz mediacjach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Pamiętaj!

Usługa reprezentowania w negocjacjach i mediacjach wiąże się z potrzebą uporządkowania i udostępnienia wszelkiej dokumentacji i informacji związanych ze sprawą, szczegółowym przedstawieniem stanu faktycznego umożliwiającym analizę możliwych rozwiązań i zdefiniowania korzyści względem interesów stron celem ustalenia satysfakcjonującego poziomu porozumienia.