Sprawy Sądowe

Sąd oddalił apelację ZUS-u od wyroku dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku dot. wysokości podstawy wymiaru składek. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł na korzyść klientki, która nie zgadzała się z decyzją ZUS-u. Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację ZUS-u.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Wysokość podstawy wymiaru składek.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o wysokość podstawy wymiaru składek