Odrzucenie powództwa o przywrócenie stanu zgodnego z prawem związanego z naruszeniem prawa własności gruntu

Przeciwko Klientom Kancelarii został złożony pozew o przywrócenie stanu posiadania wnoszący o nakazanie pozwanym przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń prawa własności gruntu. Gruntem spornym była droga dojazdowa do nieruchomości pozwanych użytkowana przez ich rodzinę od pokoleń, a która według powoda przebiegała po jego działce. Powód dysponując mapami geodezyjnymi powstałymi na jego zlecenie przed złożeniem pozwu zwrócił się do Gminy o przywrócenie stanu zgodnego z prawem co spowodowało wszczęcie postępowania administracyjnego.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Cywilny odrzucił powództwo przeciwko Klientom Kancelarii w sprawie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem z powodu niedopuszczalności drogi sądowej wynikającej z niezakończenia się drogi administracyjnej.

Więcej informacji

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Zakaz naruszania prawa własności poprzez przywrócenie stanu zgodnego z prawem a zasiedzenie


Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekające odrzucenie powództwa o przywrócenie stanu zgodnego z prawem związanego z naruszeniem prawa własności gruntu