Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
8
9
10
...
13
»

Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Klientka kancelarii została pozwana przez pracodawcę o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku przyznającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku przyznającego Klientowi kancelarii wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Klienta kancelarii 97 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, a także diety i ryczałt za noclegi. Pozwany przedsiębiorca wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Obrazek do tematu dotyczącego uwzględnienia apelacji kancelarii w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził niecałe 2 tys. zł z żądanych w pozwie 60 tys. zł na rzecz tylko jednego z powodów. Kancelaria wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej Spółki łącznie 60 tys. zł zapłaty tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na rzecz Klientów kancelarii.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazującym uregulowanie niezapłaconych faktur

Klient kancelarii - przedsiębiorca pozwał Spółkę z Warszawy o uregulowanie niezapłaconych faktur. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział Gospodarczy nakazał pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie by zapłaciła 40 tys. zł Klientowi kancelarii.


Czytaj >

Oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku nakazującego sprostowanie świadectwa pracy

Klient kancelarii otrzymał świadectwo pracy, z którym się nie zgadzał. Pracodawca w świadectwie pracy wpisał, że Klient wykorzystał 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem, mimo iż Klient nie składał żadnych wniosków o udzielenie opieki. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał sprostować pracodawcy wydane świadectwo pracy.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta kancelarii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii. Spółka została zobowiązana do zapłaty 137 tys. zł. tytułem spłaty udzielonych pożyczek. Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony przez kancelarię wyrok o zapłatę

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego przez kancelarię wyroku o zapłatę przez Sąd drugiej instancji

Kancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji niekorzystnego dla pozwanego Klienta kancelarii zasądzającego zapłatę 32 tys. zł na rzecz wnoszącej pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo Spółki o zapłatę.


Czytaj >

Sąd rozwiązał przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego rozwiązania przez rozwód małżeństwa pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie rozwodowej. Powódka domagała się orzeczenia rozwodu z jego winy, ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów na rzecz powódki oraz orzeczenia eksmisji. Sąd Okręgowy w Lublinie wydanym wyrokiem rozwiązał przez rozwód małżeństwo Klienta bez orzekania o winie.


Czytaj >

Umorzenie postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Prawo karne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu o umorzeniu postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Kancelaria broniła Klientkę, wobec której było prowadzone postępowanie karne. Klientka kancelarii była oskarżona o bezprawne przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny umorzył postępowanie karne przeciwko Klientce kancelarii.


Czytaj >

Sąd oddalił apelację pozwanej Spółki od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji pozwanej Spółki od wyroku korzytnego dla Klientki kancelarii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Świdnika odwołała się od wyroku Sądu pierwszej instancji, który przyznał Klientce reprezentowanej przez kancelarię odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Ustalenie prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego ustalenia prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Klient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Czytaj >
«
1
...
8
9
10
...
13
»