Sprawy Sądowe

«
1
...
8
9
10
...
12
»

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku ustalającego prawo do wcześniejszej emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej pracującym w warunkach szkodliwych. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki do przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury i zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u.


Czytaj >

Zasądzenie zwrotu z umowy pożyczki na rzecz Klienta kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zobowiązującego dłiżnika do spłaty udzielonych pożyczekKancelaria reprezentowała Klienta w sporze sądowym, w którym domagał się od pozwanej Spółki spłaty udzielonych pożyczek. Na mocy wydanego wyroku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku została zobowiązana do zapłaty 137.630 zł tytułem spłaty udzielonych pożyczek.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychZapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd zasądził łącznie prawie 150 tys. złotych dla pracowników ochrony - konwojentów.


Czytaj >

Oddalenie apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki kancelariiZakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł na korzyść Klientki, która nie zgadzała się z decyzją ZUS-u.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki Konsalnet Konwój sp. z o. o. przeciwko naszemu Klientowi

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki Konsalnet Konwój sp. z o.o. przeciwko Klientowi kancelariiSpółka zajmująca się obsługą gotówki na rynku polskim pozwała Klienta kancelarii o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla spółki wykonywał, na kwotę 43 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił żądanie spółki.


Czytaj >

Ugoda w sprawie o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody w sprawie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczneNa rozprawie w Sądzie Rejonowym w Lublinie z powództwa Klienta kancelarii o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne strony sporu zawarły ugodę. Na mocy ugody nasz Klient uzyskał odszkodowanie.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę naszej Klientce

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracęKancelaria na zlecenie klientki wniosła przeciwko Spółce z o. o. w Świdniku pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII zasądził od pozwanego przedsiębiorstwa kwotę 12 tys. zł na rzecz Klientki.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za niezapłacone faktury

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym za opóźnienie w transakcjach handlowychSąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powodów reprezentowanych przez kancelarię. Nakaz zobowiązuje pozwaną Spółkę do zapłaty roszczenia w kwocie 27 tys. złotych.


Czytaj >

Oddalenie apelacji spółki CHL Cash Management sp. z o. o. od wyroku o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Apelacyjny w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji spółki  od wyroku o zapłatę przeciwko Klientowi kancelariiSpółka odwołała się od wyroku oddalającego powództwo o zapłatę przeciwko naszemu Klientowi do sądu drugiej instancji. Przedmiotem sporu, w którym kancelaria reprezentowała Klienta była kwota w wysokości prawie 142 tys. złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta kancelariiKlient kancelarii odwołał się od wyroku Sądu pierwszej instancji nie zgadzając się z poprzedzająca go decyzją ZUS-u. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok oraz decyzję ZUS-u ustalając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo spółki CHL Cash Management sp. z o. o. o zapłatę przeciwko Klientowi kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa spółki CHL Cash Management sp. z o.o. o zapłatęSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pozwała Klienta reprezentowanego przez kancelarię o zwrot należności z umowy zlecenia jaką dla Spółki wykonywał, na kwotę prawie 20 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Cywilny oddalił żądanie spółki.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracySąd Rejonowy w Lublinie w wydanym wyroku przywrócił do pracy Klienta kancelarii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz zasądził na jego rzecz kwotę w wysokości ponad 508 tys. złotych, tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >
«
1
...
8
9
10
...
12
»